Specialist aan het woord

Kirsten van Kessel

Ik ben Kirsten van Kessel – De Jong, budgetcoach, wonende te Heerewaarden en eigenaar van “Van Kessel Budgetadvies”. Ik coach mensen die door verschillende oorzaken het financiële overzicht kwijt zijn en help hen weer grip te krijgen.

Ik ben een afgestudeerde Bachelor of Business Administration, deze titel heb ik behaald toen ik in 2006 mijn opleiding HEAO Management, Economie en Recht heb afgerond.

Tijdens de financiële crisis van 2011 heb ik mijn baan, in de bouwsector, verloren en veel mensen om mij heen hun baan zien verliezen. Dat betekende voor mij dat ik onverwachts rond moest komen met een lager inkomen, terwijl mijn vaste lasten bleven stijgen. Ik heb toen gemerkt dat het belangrijk is om flexibel te zijn, overzicht te hebben en goed te kunnen budgetteren en besparen. Het is mijn wens om andere mensen al in een vroeg stadium hulp en/of ondersteuning te bieden. In 2013 heb ik de opleiding tot Budgetcoach Cum laude afgerond. Afgelopen jaar heb ik tevens mijn diploma voor de opleiding schuldhulpverlening behaald.

Financiële problemen komen veel vaker voor dan je denkt. Deze problemen ontstaan vaak door een (onverwachte) gebeurtenis met inkomstenverlaging als gevolg. Hierbij kunt u denken aan een scheiding, het verliezen van een baan, arbeidsongeschiktheid of bij overlijden. Het gebeurt ook regelmatig bij mensen die niet hebben geleerd om goed om te gaan met hun geld. Deze problemen komen in alle lagen van de bevolking voor.

Wat doe ik als budgetcoach? Ik ondersteun (tijdelijk) mensen die het overzicht in hun financiële huishouding kwijt zijn. Ik begeleid hen bij de uiteenlopende vragen die zij hebben. Ik vind het als budgetcoach belangrijk dat ik ondersteuning biedt daar waar het nodig is en niet alles overneem. Het uiteindelijke doel met mijn ondersteuning, is dat mensen weer in staat zijn het zelfstandig over te nemen. Dit kan zijn doordat er meer overzicht is, de budgetproblemen zijn opgelost, het geven van besparingsadviezen of bijvoorbeeld het treffen van betalingsregelingen. Ook met ondersteuning rondom de aanvraag van toeslagen en het doen van belastingaangifte. Zoveel mensen, zoveel vragen, schroom niet om hulp te vragen.


Mijn Profiel op "de Schulden Specialist"