29.04.2020

NEN 8048

Er zijn 2 normen beschikbaar voor schuldhulpverlening:

NEN 8048-1: 2013: hierin zijn eisen opgenomen waaraan organisaties moeten voldoen
NEN 8048-2: 2008: hierin zijn eisen opgenomen voor schuldhulpverleners


Certificatie schuldhulpverleningsorganisaties (NEN 8048-1)

Schuldhulpverleningsorganisaties kunnen tegen de eisen in NEN 8048-1 worden gecertificeerd. Verplichte onderdelen van de toetsing zijn:
a) kwaliteitsmanagement;
b) klachtenbehandeling en bezwaar;
c) aanmelding;
d) intake en crisisinterventie;
e) informatie en advies;
f) verzoekschriften in het kader van de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen);
g) nazorg.

Daarbij geeft de organisatie van tevoren aan bij de certificerende instelling op welke van onderstaande specifieke producten zij getoetst wil worden:
1) stabilisatie;
2) betalingsregeling;
3) herfinanciering;
4) schuldbemiddeling;
5) saneringskrediet;
6) budgetcoaching;
7) budgetbeheer;
8) duurzame financiële dienstverlening.

Om voor certificatie in aanmerking te komen moet een schuldhulpverleningsorganisatie alle verplichte onderdelen implementeren en voldoen aan alle eisen behorend bij een (de) specifiek(e) product(en) vallend onder het toepassingsgebied. De specifieke producten waarvoor de organisatie gecertificeerd is, worden op het certificaat vermeld. De geldigheidsduur van het certificaat is 3 jaar. In die 3 jaar wordt de schuldhulpverlenings-organisatie jaarlijks tussentijds getoetst. Na 3 jaar wordt de schuldhulpverlenings-organisatie opnieuw gecertificeerd.

Schuldhulpverleningsorganisaties kunnen zich laten certificeren door certificatie-instellingen (CI's) waarmee NEN een overeenkomst heeft gesloten, te weten KIWA Nederland N.V.. Organisaties kunnen zich bij deze CI aanmelden voor het certificatietraject.

Certificatie van schuldhulpverleners

Schuldhulpverleners kunnen zich laten certificeren tegen de eisen in NEN 8048-2: 2008.
Meer informatie over deze certificatie is op te vragen bij KIWA

Overzicht van organisaties die een certificaat hebben op basis van NEN 8048-1:

Klik hier voor een full screen versie.

Bron: www.nen.nlGa terug naar het overzicht